2011 Little League Baseball World Series
Williamsport, Pennsylvania - August 18 - 28

Ching-Tang Little League, Kaohsiung, Chinese Taipei

Photos left to right: (front) Meng-Chieh Hsieh, Shu-Ming Wu, Chun-Yen Kuo, Chen-Tso Tseng, Chih-Cheng Weng, Ming-Chi Juan (back) Coach Ching-Hsiung Huang, Yu-Kuan Wu, Sheng-Feng Tsai, Chia-Hao Ko, Manager Hung-Ken Hsu, Chin-Hao Yang, Chi-Ling Hsu, Shih-Lung Chen, Coach / Interpreter Sammy Cheng